Положителният пример на отделните фирми може да бъде удостоверяван

00010590Глобализацията в световен мащаб наложи и нови изисквания към фирмите. За да бъдат на „гребена на вълната“ и да не се поддават на сривове, компаниите трябва да заложат повече на своето потребителско обслужване и качество на услугите и стоките, които предлагат. Но, как може да се удостовери, дали наистина една компания притежава определени положителни характеристики?! Това може да се случи, посредством използването на различни маркетингови похвати, сред които и наемането на т. нар. „тайни клиенти“. Тяхната дейност е съсредоточена в определянето на действителните стойности на знанията и уменията, с които се отличават служителите на съответните фирми.

Но, така или иначе, използването на „тайни клиенти“ крие и известни рискове. Това е свързано с прекалената субективност, на която са подвластни, дори и служителите във фирмите за „тайни клиенти“. За да се ограничи ролята на субективността, в определянето на фирмените дейности, една компания се нуждае от нови начини за маркетингови проучвания.
Това е т. нар. „телефон на таен клиент“, който навлезе съвсем наскоро в икономическата реалност на страната ни. Трябва да се отбележи, че проектът „телефон на таен клиент“ няма за цел да ограничи и „насочи“ избора на потребителите, относно купуването или използването на определени стоки или продукти.
Целта на проекта е свързан с коректно и безпристрастно „оповестяване“ на действително коректните фирмените практики. Това гарантира и по-качествения подбор, който впоследствие бива осъществен от потребителите. Те са улеснени, при това неимоверно много, от възможността да научат за фирми, които не притежават популярността и обема на работа, с която се отличават останалите търговски организации.
Маркетинговият проект „телефон на таен клиент“ е изграден изцяло върху използването на дейността на телефонни проучвания, комбинирани с прецизни Интернет анализи. Анализите, които се извършват от служителите на този проект, съставят детайлни списъци и въпросници, чиято задача е да обхване цялостно дейността на съответните фирми и търговски организации.

3 стратегии за успешен бизнес

Ако имате свой собствен бизнес, които е позамрял, не се развива добре последно време или е отскоро, то не трябва да се отчайвате. Дори да имате усещане, че сте попаднали в дълбока дупка. Дайте си шанс и спрете да се ровите в дупката.

Покажете си главата и поемете дълбоко въздух. Най-добре се хванете здрави на работа и това ще е начин да… Click To Tweet

Ако продавате стоки или услуги помислете за всеки един прозорец, който ви заобикаля. Зад всеки от тях стои поне един човек, които има своите нужди. Накарайте тези хора да се почувстват най-важните на света и така може да ги спечелите за свои клиенти.

Колкото повече учиш, толкова повече печелиш – статистическо проучване показва, че служители на фирма за търговия и услуги са показали 55% положителни печеливши резултати, защото непрестанно са учили и са се развивали. С 15% са били отразени тези, които били привърженици на новостите и учените, но невинаги отделяли време за него. С едва доловими 2% успех в продажбите се оказали служителите, които отхвърлили ученето като опция.

Човек се учи, ако има добър учител, но има и други начини, за да придобие умения и знания. Самият Айнщайн, който е със средно образование е казал: „Не исках образованието да ми пречи на обучението“. Проведени проучвания пък показват, че жена-търговец, която от 2 години не си е купувала нова дреха, показва спад в продажбите си с над 40%. При мъжете тази цифра е 15%.

Дайте воля на целите – мотивират ли ви целите, които си поставяте. Вдъхновени ли сте от това, което правите и имате ли видимо по-високи резултати?! Ако отговорите са „да“, то значи тази точка може да я прескочите. Ако искате да построите къща, първо я построявате в мислите и съзнанието си. Оформете ясна представа за това как би изглеждала „къщата на мечтите ви“. Ако искате да реализирате успешни продажби, първо формулирайте идеите в главата си. Това към какви клиенти трябва да се насочите, какво ще им кажете, как ще ги впечатлите, как те ще купят, а след това ще ви препоръчат на други техни познати. Целта трябва да ви стимулира и да не спирате да мислите за това как да сключите възможно най-много сделки, за да повишите резултатите си. Запомнете: „въображението е по-важно от знанието“.

Как да вземем пари на заем за строителство

Както всеки вид кредит, така и ипотечен кредит за строителство се отпуска от банката на лица физически или юридически, с цел строителни дейности по даден обект, имот.

По ипотечен кредит за строителство могат да кандидатстват пълнолетни лица, български граждани, които имат проект за построяване на жилищен имот. Те трябва да са добре осигурени, с постоянни доходи, трудови правоотношения (в някои случаи и някои банки приемат тези лица да са и пенсионери) ; Към представените документи за кандидатстване по този вид ипотечен кредит трябва да присъстват и договора за постоянен контрол над обекта; Лицата на свободни професии също се отнасят към имащите право на кандидатстване.

Същност на ипотечен кредит за строителство - този ипотечен кредит е целеви и има предмет на финансиране… Click To Tweet

Размерът на кредита може да е в минимум от 5000 лв, като има и равностойност в щатски долари или евро; Максимума по кредита може да е към 70% от стойността на пазара за покупката на имота. Това се оценява от лицензиран оценител и с одобрението на банката.

Ипотечен кредит за строителство може да бъде теглен, без значение дали строителната дейност ще бъде извършена от фирма или лично. Както при ипотечен кредит за ремонтни работи, така и при ипотечен кредит за строителство финансите се отпускат на отделни траншове, а те се проследяват, чрез представяне на документи удостоверяващи покупките на строителни материали. Те се представят пред самата банка с останалата налична документация.

Финансирането на строежи, къщи, вили, обособени етажи, довършителни дейности по строежи са само една част от нещата свързани със строителството на постройки, за които са нужни по-големи субсидии.

Важно и винаги под внимание се отделя време за разглеждане на различни оферти от строителни фирми, които кандидатстват за извършване на ремонта. Според изискванията на банката се определят и много от нещата при кандидатстването по ипотечен кредит за строителни дейности, като проектно сметната документация също се взема предвид.